Më shumë se sa një kalendar

𝐓𝐔𝐑𝐍𝐄 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐈𝐊 𝐈 𝐀𝐍𝐒𝐀𝐌𝐁𝐋𝐈𝐓 𝐊𝐎𝐌𝐁𝐄̈𝐓𝐀𝐑 𝐓𝐄̈ 𝐊𝐄̈𝐍𝐆𝐄̈𝐕𝐄 𝐃𝐇𝐄 𝐕𝐀𝐋𝐋𝐄𝐕𝐄 𝐏𝐎𝐏𝐔𝐋𝐋𝐎𝐑𝐄

https://youtu.be/2wmnoXiEc_s 📍𝙉𝙀̈ 𝙆𝙊𝙎𝙊𝙑𝙀̈ 𝘿𝙃𝙀 𝙈𝘼𝙌𝙀𝘿𝙊𝙉𝙄𝙉𝙀̈ 𝙀 𝙑𝙀𝙍𝙄𝙐𝙏 Pas 30 vjetësh Ansambli Popullor rikthehet në një turne, i cili do të prezantojë sidomos për brezin e ri, vlerat e mrekuellueshme...
Lexo më tepër

Drejtoresha e Përgjithshme e TKOB, znj.Zana Çela nënshkruan protokollin e bashkëpunimit me Drejtorin e Përgjithshëm të Operas dhe Baletit së Sofjes se Bullgarise, z.Plamen Kartalof

Lexo më tepër

Drejtoresha e Përgjithshme e TKOB Znj.Zana Çela shkemben draft projektet e bashkëpunimit me homologet e saj europiane.

Lexo më tepër

Bli në Opera.