Njoftime

13Shk/2019
NJOFTIM PER VEND TE LIRE PUNE

 TEATRI KOMBËTAR I OPERAS, BALETIT DHE ANSAMBLIT POPULLOR NJOFTIM PER VEND TE LIRE PUNE   Teatri Kombëtar i Operas, Baletit dhe Ansamblit Popullor në mbështetje të Statutit  të Institucionit  të  TKOBAP miratuar me urdhër të Ministrit të Ministrisë së Kulturës nr 166 datë 27.04.2015; Rregullores së Brendshme të Institucionit; Organikës dhe Strukturës së Institucionit miratuar […]