TKOBAP shpall 1 (një) vend vakant në pozicionin e punës Përgjegjës i Sektorit të Financës pranë Drejtorisë së Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse

Për të lexuar të plotë njoftimin klikoni:

Njoftim Pergjegjes DFSHM