TKOBAP shpall 1 (një) vend vakant në pozicionin e punës Drejtor pranë Drejtorisë së Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse

Për te lexuar te plotë njoftimin klikoni:

Njoftim drejtor DFSHM