Koordinatori për të drejtën e informimit i Teatrit Kombëtar të Operas, Baletit dhe Ansamblit Popullor

Koordinatori për të drejten e informimit për TKOBAP: Z.Eduard Dukaj

Email:        eduard.dukaj@tkob.gov.al

Adresa:      Sheshi Skënderbej, Pallati i Kulturës, 1, 1000, Tiranë, Shqipëri

Orari:         E Hënë – E Enjte: 08:00 – 16:30, E Premte: 08:00 – 14:00