TKOBAP shpall 1 (një) vend vakant në pozicionin e punës “Specialist buxheti” në Sektorin e Financës pranë Drejtorisë së Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse.

Për të lexuar të plotë njoftimin klikoni më poshtë:

Specialist Buxheti