TKOBAP shpall audicionin për korin e “Zërave të Bardhë”, për fëmijët nga mosha 8-11 vjeç

Për të lexuar të plote njoftimin klikoni Audicioni Kori i Zerave te Bardhe