TKOBAP shpall 1 (një) vend vakant në pozicionin e punës Teknik i Mesëm i Specialiteteve të Ndryshme (kondicionerist/e) pranë Drejtorisë së Produksionit Skenik.

Për të parë njoftimin e plote klikoni këtu : Njoftim_Kondicionerist