Për të lexuar të plotë njoftimin dhe vështirësitë orkestrale klikoni më poshtë:

Njoftim Spalë Sektori Korno

Vështirësi orkestrale