Per te pare nje permbledhje te aktiviteteve zhvilluar gjate muajit Prill 2023 ne formatin pdf klikoni Libreti mujor – Prill 2023