Për të lexuar të plotë njoftimin e Audicionit për pozicionin e punës Spalë Sektori Orkestra instrumenti “Korno” klikoni këtu

Për të shkarkuar vështiresitë orkestrale klikoni këtu