Një takim i frytshëm u zhvillua mes drejtoreshës së Përgjithshme të Teatrit të Operës dhe Baletit, Abigeila Voshtina, dhe ambasadorit të Holandës në Shqipëri, Reinout Vos,  ku u shkëmbyen shumë ide për të kontribuar akoma më tepër në rritjen e cilësisë artistike dhe fuqizimin e talenteve të reja në shtëpinë e Operës, Baletit dhe Ansamblit Popullor