Për të parë të plotë njoftimin për vend vakant në pozicionin As/Dirigjent(Inspektor Skene) në TKOBAP ju lutem klikoni këtu