TV Klan Rudina – Zana Cela rikandidon për postin e drejtorit të TKOBAP: Ju prezantoj me platformen time

https://www.youtube.com/watch?v=bnyWzCjsH2o