Ansambli kombëtar i këngëve dhe valle i Shqipërisë do të nis një turne historik me katër koncerte të pasura artistike, në disa qytete të Kosovës dhe në Maqedoni të Veriut.

https://www.youtube.com/watch?v=xdqVGET_W2M