Gjatë qëndrimit të tyre në Tiranë, si pjesë e jurisë së Festivalit Ndërkombëtar të Vokalit Operistik “Marie Kraja”, Drejtoresha e Përgjithshme e #TKOB, Zana Çela dhe Ana Maria Meo – Drejtore e Përgjithshme e Teatro Regio di Parma, Szilveszter Ókovács – Drejtor i Përgjithshëm i Operas Shtetërore të Hungarisë, Plamen Kartalof – Drejtor i Operas dhe Baletit të Sofies, Stefan Vogel – Drejtor i Teatrit telë Lucernës në Zvicër, Ivan van Kalmthout – Drejtor i Përgjithshëm i Festivalit Ndërkombetar të vokalit në Amsterdam,
Julia Lagahuzère – Drejtore e Përgjithshme e Opera for Peace, shkembyen draft projektet e bashkëpunimit, të cilat tashmë do të realizohen në një partneritet të natyrshëm me kushtet të cilat ofron teatri i rikonstruktuar.

Gjatë vizitë së tyre në të gjitha ambientet e #TKOB, ata shprehen vlerësimet maksimale për këtë investim të shtetit shqiptar.

#tkobap #colaboration #mariekraja #competition #nationalopera #regiodiparma #operandballetsofia #lucernoperatheatre #operaforpeace #international