Teatri Kombëtar i Operas, Baletit dhe Ansamblit Popullor në mbështetje të Statutit  të Institucionit  të  TKOBAP miratuar me urdhër të Ministrit të Ministrisë së Kulturës nr 166 datë 27.04.2015; Rregullores së Brendshme të Institucionit; Organikës dhe Strukturës së Institucionit miratuar me Urdhër të Kryeministrit nr 140, datë 28.03.2014  shpall  4(katër) vende vakante në Drejtorinë e Operas dhe Filarmonisë përkatësisht tek Sektori i Orkestrës

si më poshtë:

 • Orkestrant instrumenti “Violonçel”;
 • Orkestrant instrumenti “Korno”;
 • Spalë instrumenti “Fagot”;
 • Orkestrant Instrumenti “Violinë ”.

 

Për t’i dhënë më shumë kohë shpërndarjes së informacionit për vende të lira pune në sektorët artistikë e për rrjedhojë për t’i krijuar mundësi pjesëmarrjes më të madhe në numër të konkurrentëve, TKOBAP ju informon se ka shtyrë datat e audicionit.

Audicioni për pozicionin e punës:  Orkestrant Instrumenti “ Violinë ” do të mbahet  në datat 20.05.2019 dhe 21.05.2019 ora 10:00 në sallën “Tefta Tashko Koço” pranë Ministrisë së Kulturës.

Audicioni për pozicionin e punës:  Orkestrant Instrumenti “Violoncel”,  do të mbahet  në datën 22.05.2019 ora 10:00 në sallën “ Tefta Tashko Koço ” pranë Ministrisë e Kulturës.

Audicioni për pozicionin e punës:  Orkestrant Instrumenti “Korno” dhe “Fagot” do të mbahet  në datën 23.05.2019 ora10:00  në sallën “ Tefta Tashko Koço ” pranë Ministrisë e Kulturës.

Të gjithë ata kandidatë të interesuar për pjesmarrje, për këto vende vakante duhet të dorëzojnë pranë zyrës së protokollit të Institucionit të TKOBAP-së deri në datën 13.05.2019 ora 10:00 dokumentat origjinale ose fotokopje për regjistrim si më poshtë:

 

Kriteret e përgjithshme (dokumentacioni)

1.Të ketë kryer studimet e larta ( bachelor ose master) diploma e instrumentit ( violinë, violoncel, korno, fagot, ) brenda ose jashtë vendit .

2.Diplomë e përfundimit të shkollës dhe listë notash të noterizuara.

3.Fotokopje e Diplomës së noterizuar (në rast se konkurenti ka studiuar jashtë vendit një kopje të diplomës së çertifikuar ose vërtetim për njohjen e saj nga Ministria e Arsimit dhe e Sporteve ).

4.Fotokopje e dokumentit të identitetit.

5.Një kopje të Curriculum Vitae  bashkëngjitur me Foto, (veprimtaria e 2 viteve të fundit e çertifikuar, master class, work shop, programe koncertesh, recitalesh, shfaqje të ndryshme, si dhe të dhëna të tjera që plotësojnë figurën  artistike etj). Dokumentacionin e nevojshëm për të vërtetuar këtë kriter.

 1. Të ketë njohuri minimumi të dy gjuhëve të huaja, italisht dhe anglisht.

 

 

 • Kriteret e veçanta të kualifikimit për vendin vakant Orkestrant, instrumenti (Corno ):

 

Program i detyruar  

 

Koncert klasik W.A. Mozart – No. 2 in E flat, K. 417   i plotë

 

Vështirësi orkestrale dhe Solo:

 

1.G. Rossini – Il barbiere di Siviglia – uverturë (korno solo)

 1. P.I.Tchaikovsky’s Simfonia Nr. 5 – koha e dytë (korno solo)
 2. V. Bellini – Oh quante volte – Aria of Giulietta nga opera  “Capuleti e Montecchi”
 3. J.Brahms  Simfonia. Nr. 2 (koha I dhe koha II, solos); Simfonia Nr. 3 (Koha e 3. solo)

 

Lexim “A prima vista”

 

Nga literatura e repertorit skenik (opera  dhe balete) si dhe nga  repertori  simfonik.

 

 • Orkestrant, instrumenti (violonçel)

 

Program i detyruar  

 

1.Koncert i detyrueshëm J.Haydn Re maxhor Koha I më kadencë.

 1. Dy kohë nga suitat e J.S.Bach-ut sipas zgjedhjes së kandidatit.

 

 Vështirësi orkestrale:

Ekzekutimin e disa fragmenteve nga vepra operistike dhe simfonike

 1. Verdi; “ La traviata ” – Akti I nr 2 ( Kori)
 2. Biset; “Carmen” –Akti I Finale
 3. L Van Beethoven “Coriolan”- Uverturë

 

  Solo

1.G.Verdi; Opera “ Rigoletto” , Aria e Rigoletos ( parti solo)

2.G. Rossini Ouvertura “Guglielmo Tell” (Ansambli i violoncelave, parti solo )

 

Lexim “A prima vista”

 

Nga literatura e repertorit skenik (opera  dhe balete) si dhe nga  repertori  simfonik.

 

 

 • Orkestrant Instrumeti (violinë)

 

Program i detyruar

 

1-J.S.Bach nga “ Sonata dhe Partita”  dy kohë kontrastuese si p.sh. ( Adagio e Presto Sonata e pare e Sarabande e Double partita e pare), ose Ciaccona.

2-W.A.Mozart. Koncert klasike një nga 3 koncertet e tij :

NR.3 në sol maxhore K 216.

NR.4 Re maxhor K 218.

NR.5ne la maxhor K 219 koha I me kadencë një nga tre koncertet e mëdhenj të tij

3- L.Beethoven Koncert romantik, nga kompozitoret  Mendelssohn, Sibelius , Brahms, Tchaikovsky,  etj….( koha I me kadence)

 

Vështirësi orkestrale:

1.R. Strauss “Don Juan”- Poema simfonike – Allegro molto con brio, nga fillimi deri tek masa 35.

2.W.A.Mozart. Opera “Le nozze di Figaro” uverturë.

3.W.A.Mozart, Simfonia nr. 39 koha e katërt, nga fillimi deri tek masa 41.

4.F.Mendelssohn Sinfonia nr 4, koha e parë Allegro vivace nga fillimi deri tek riekspozicioni dhe Coda finale

5.G.Verdi. Opera “La forza del Destino” uverture.

 

Solo e Vështirësi orkestrale

1.J.S.Bach : Gebt mir meinen Jesum wieder Nr.42 nga Matthaus – Passion (kori i dytë)

2.J.Brahms: Sinfoni nr.1 në Do minore Op. 68 –koha e dyte –“Satz” Andante sostenuto

Solo ne unison me oboe dhe korno .

 

Lexim “A prima vista”

 

Nga literatura e repertorit skenik (opera  dhe balete) si dhe nga  repertori  simfonik.

 

 • Spalë fagoti instrumenti (fagot)

 

Program i detyruar

 

W.A. Mozart-Koncert Koha e I-II me Kadence

 

J.S.Bach -Suita NR. 1 (nga suitat per violoncel)

 

Vështirësi orkestrale solo:

 

1.L.van Bethoven (simf.4 koha e II – IV)

2.W.A.Mozart Opera “Le nozze di Figaro” (Uverture Akti I nr.2)

3.M.Ravel “Bolero” ( vetëm solo )

4.I.Stravinskij “Le sacre du printemps “( vetëm solo )

5.I Tchaikovsky Simf.IV koha e II, Simf. VI koha e I-IV ( vetëm solo )

6.R.Korsakov – “Shehrazade” ( vetëm solo )

 

 

Lexim “A prima vista”

 

Nga literatura e repertorit skenik (opera  dhe balete) si dhe nga  repertori  simfonik.

 

Ju mirëpresim!