Graviteti, një nga forcat themelore të universit, orkestron në heshtje kërcimin e kozmosit, si fill i padukshëm që lidh dy masa, duke krijuar tërheqjen që ne e quajmë peshë.
 Angelin Preljocaj, koreografi vizionar, thellohet në këtë forcë enigmatike. Gjatë gjithë karrierës së tij, Preljocaj ka qenë i mahnitur nga pesha, hapësira, shpejtësia dhe masa. Këto koncepte abstrakte por thellësisht të prekshme kanë qenë frymëzimi i eksperimenteve të tij koreografike.
 Në “Gravity”, syri i mprehtë artistik i Preljocajt bëhet qendra e vëmendjes, më 27 dhe 28 shtator, ora 19:00, në TKOB.
Biletat mund t’i merrni çdo ditë, në sportelin e TKOB-së, nga ora 10:00-14:00 dhe nga ora 16:00-20:00.