ANSAMBLI I FTUAR NË “ODA DIBRANE 2018” , 17 DHE 18 TETOR 2018

Vendi i zhvillimit: Dibër e madhe

Në këtë koncert morën pjesë:

Trupa e Valleve të Ansamblit Popullor
Orkestra e Ansamblit Popullor
Kori i Ansamblit Popullor