Adresa Sheshi Skënderbej, Pallati i Kulturës, 1, 1000, Tiranë, Shqipëri
Recepsioni Tel: +355 67 632 7313 | Email: info@tkob.gov.al / tkobap.tirana@gmail.com

Forma e kontaktit