#EDUKIMIPËRMESARTIT #TKOB #PAKTIMEUA
Së shpejti online në Facebook, YouTube dhe www.tkob.gov.al.
Kjo shfaqje gërshetoi dy projekte, “Edukimin përmes Kulturës” dhe bashkëpunimin me Universitetin e Arteve. Me formacionin e reduktuar të orkestrës së #TKOB, dirigjentin Dritan Lumshi dhe solist, baritonin e ri ende student në UA, Artur Vera.
Drejtoresha Artistike e #TKOB, Abigeila Voshtina, tregon disa detaje artistike dhe teknike lidhur me veprën, për ta bërë atë sa më të kuptueshme për fëmijët dhe publikun që do ta ndjekë së shpejti #online.