RTV Ora – Ditë e re – Ballkoni i Romancave”, shfaqja e vecante e TKOB, Denis Skura dhe Dorina Selimaj flasin

https://www.youtube.com/watch?v=8LBw-jM6kKA&feature=youtu.be