Drejtoresha e Pergjithshme, znj. Zana Cela prezantoi “Analizen e performances 4-ter vjecare te #TKOBAP” ne prani te Ministres se Kultures znj. Elva Margariti dhe artisteve te teatrit. Nga analiza e performances 4 – vjecare rezulton se:
Shfaqje total:
* TKOBAP ka realizuar 491 shfaqe ne Teatro dhe ne sheshe, brenda dhe jashte vendit, ose 2.4 here me shume krahasuar me periudhen paraardhese;
* Numri total i spektatoreve ne 491 shfaqe te organizuara ishte rreth 357,000, duke u rritur me 7.5 here krahasuar me 4 vjecarin paraardhes.
* Sponsorizimet
* Te ardhurat nga sponsorizimet jane rritur me 500% krahasuar me 4 vjecarin paraardhes, fale fushates sone te marketingut, rritjes se vizibilitetit, rritjes se numrit te shfaqeve dhe cilesise se tyre;
Punesimi dhe promovimi i artisteve te rinj
* Pergjate periudhes Shtator 2016 – Korrik 2020, TKOBAP ka punesuar 95 punonjes te rinj, ose rreth 80% me teper se ne periudhen Janar 2013 – Gusht 2016.
-692 artiste te rinj te angazhuar ne produksionet e e TKOBAP, nga te cilat 198 nen 30 vjec.
Ju ftoj ta ndiqni te plote ne linkun me poshte
Faleminderit !