Koncert Feim Ibrahimi, “Rrjedh në këngë e ligjërime”

https://events.intoalbania.com/sq/event/koncert-feim-ibrahimi-rrjedh-ne-kenge-e-ligjerime/