EDHE PSE PA TEATER
SEZONI ARTISTIK JANAR -QERSHOR 2019
ËSHTË KALENDARI ME:

– NUMRIN MË TË MADH TË SHFAQJEVE

– NUMRIN MË TË MADH TË SPEKTATORËVE

– SASINË MË TË MADHE TË
FONDEVE NGA SPONSORIZIMET

– PREZENCËN MË TË MADHE NË MEDIA

KRAHASUAR ME TË NJËJTËN PERIUDHË
TË 5 VITEVE TË FUNDIT