OPERA SOUL 11 NËNTOR

Në program:

Kriegers Ahnung

Interpretojnë:

Sonila Baboçi – soprano

Herta Cane – piano

Liebesbotschaft

Interpretojnë:

Sonila Baboçi – soprano

Herta Cane – piano

Sei mir gegrust

Interpretojnë:

Sonila Baboçi – soprano

Herta Cane – piano

 

Der Atlas

Interpretojnë:

Sonila Baboçi – soprano

Herta Cane – piano

 

Die Stadt

Interpretojnë:

Sonila Baboçi – soprano

Herta Cane – piano

 

Impromptus n. 2 për piano

Interpreton:

Herta Cane – piano

Impromptus n. 3 për piano

Interpreton:

Herta Cane – piano

Gretchen am spinnarade

Interpretojnë:

Sonila Baboçi – soprano

Herta Cane – piano

Erlkonig

Interpretojnë:

Sonila Baboçi – soprano

Herta Cane – piano

 

Aufenthalt

Interpretojnë:

Sonila Baboçi – soprano

Herta Cane – piano

Jona Çegrani – v/cello

 

An die musik

Interpretojnë:

Sonila Baboçi – soprano

Herta Cane – piano

Jona Çegrani – v/cello

Standchen

Interpretojnë:

Sonila Baboçi – soprano

Herta Cane – piano

Jona Çegrani – v/cello