ahmetgashi

“Edukimi pëmes artit”

Vijon puna për projektin “Eja Këndo me ne”, një projekt ky i ndërtuar në kuadër të “Edukimit përmes artit”.

Ka filluar të ndihet ndryshimi në mënyrën e të kënduarit në korin e shkollës “Ahmet Gashi”, nga të kënduarit e zakoshëm në voce bianco. Koristët në bashkëpunim me mësuesit e shkollave janë çdo ditë të impenjuar maksimalisht për të ushtruar të rinjtë për mënyrën e të kënduarit në kor.

Shih në Facebook

Vijon puna për projektin “Eja Këndo me ne” me korin e shkollës “Ahmet Gashi”