Edukimi permes Kulture

Koncert i pëbashkët Trupa e korit te TKOB dhe Trupa e Ansambli Popullor)

Dirigjent: Dritan Lumshi
Organizatori: TKOB
Vendi i zhvillimit: Katedralja e Kishës Orthodokse
1 Koncert Premier

See more
15 Dhjetor Time:19:00