Organigrama2

 

Drejtori i Pergjithshëm – Zana Çela

Drejtori Artistik i Operas – Abigeila Voshtina

Drejtori Artistik i Baletit – Enada Hoxha

Drejtori Artistike i Ansamblit – Gerti Druga

Drejtori i Produksionit

Drejtori i Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse Lindita Gjinaj