Teatri Kombëtar i Operas, Baletit dhe Ansamblit Populllor në mbështetje të Statutit dhe Rregullores së Brendshme të Institucionit (TKOBAP) njofton si më poshtë:

Ftohen të gjithë artistët e interesuar, të marrin pjesë në audicionin e Operas  “Peshkatarët e Perlave ” për rolet si vijon;

 

  • Léïla, sacerdotessa di Brahma (soprano)
  • Nadir, un pescatore (tenore)
  • Zurga, capo dei pescatori (baritono)
  • Nourabad, gran sacerdote di Brahma (basso)

 

Audicioni do të mbahet në datën 2 qershor 2017, në orën 16:00 në sallën “Tefta Tashko Koço” në Ministrinë e Kulturës, me programin e përcaktuar nga Drejtoria e Operas dhe Filarmonsë pranë Teatrit Kombëtar të Operas,  Baletit dhe Ansamblit Popullor .

Të gjithë ata artistë të jashtëm të interesuar për pjesmarrje, në këtë projekt artistic, duhet të dorëzojnë pranë zyrës së protokollit të Institucionit të TKOBAP-së më adresë Rruga “Aleksandër Moisiu”  ish- Kinostudio në Tiranë,   deri në datën 25.05.2017 ora 11:00 dokumentat origjinale ose fotokopje për regjistrim si më poshtë vijon;

Kriteret e përgjithshme (dokumentacioni)

  1. Curriculum Vitae
  2. Fotokopje e dokumentit të identitetit

Programi Opera  “Peshkatarët e Perlave ”  

 

Soprano Leila

Akti 1.   Nga 94 Recitatif  + Aria : ” O dieu Brahma … ”

Akti 2.   N° 7  Récitatif e Cavatine nga 121 to 128 :  ” Me voilà seule dans la nuit… ”

Akti 2.    Duo  140  ”  Ainsi que toi je me souviens au sein de la nuit parfumée

Akti 3. Nga 197 tek 213:    Duo ëith Zurga :  ” Je frémis,  je chancelle ….”

 

Nadir

Akti 1.   N° 2    ( 11 masa perpara 39)  Récitativ  ( A ) et Duo ( B)   Nadir – Zurga

” Au fond du temple saint …” plus ” Amitié  sainte *  ”

(*Nga versioni  i Vitit  1863  edition Choudens  Faqe 225 shtesa )


Akti 1.   Nga N°4 tek N° 5 ( 9 masa përpara 78 )    Recitativ ( A ) et Romance de Nadir ( B )

”  A cette voix trouble  etc … je crois entendre encore…”

 

Akti 2.   N° 8 chanson : ” De mon amie … ”

 

Akti 2.  N° 9  Nga faqja 134  Duo Nadir – Leila   plus ”  Ton cœur n’a pas compris le mien… ”

 

Zurga 

Akti 1.      N° 3  deri tek faqja 58

 

Akti 1.      44  Récitativ  ( A ) e Duo ( B)   Nadir – Zurga :   ” Au fond du temple saint …”

Plus ” Amitié  sainte ”   (*Nga versioni  i Vitit  1863  edition Choudens  Faqe 225 shtesa )

 

Akti 1.      65 tek 71 : Nga  ” Seule au milieu de nous …  “

Akti 3.    187 tek 194  Recitatif  +  Aria nga   ” L ‘ Orage s’est calmé …   Oh nadir tendre ami de ma jeunesse etc.  “`

 

Akti 3.     N° 12 From  197 –  to  213  Duo  me  Leila:  ” Je frémis,  je chancelle…”

 

 

Nourabad

Akti 2.  Nga 110 tek 113 “Les barques ont gagné la grève …until ” Et ne crains aucun piège…”

 

Akti 2.  Nga 159 tek ” les deux coupables ”

 

Akti 3. Nga 4 masa  përpara 230 tek 231

 

SUKSESE

NJOFTIM PER AUDICION – PESHKATARET E PERLAVE