Aktivitetet në kuadër të projektit “Edukimi përmes kulturës” janë priortitet i secilës prej truprave të TKOBAP. Këto aktivitete kanë si synim të informojnë, edukojnë dhe trajnojnë publikun e ri mbi rëndësinë e artit dhe kulturës.

Sot orkestra e TKOBAP, ishe në ambjentet e shkollës “Jeronim De Rada” duke zhvilluar një orë të hapur mësimore, për të njohur te rinjtë me instrumentat bazë të nje orkestre si dhe për ti sjellë ata më afër botës të artit dhd kulturës.

Shih në Facebook

Në kuadër të projektit “Edukimi përmes kulturës”, orkestra e TKOB viziton shkollën “Jeronim De Rada”