ed1 ed2 ed3 ed4 ed5

Edukimi përmes Artit

Në kuadër të “Edukimit përmes artit”, orkestra e TKOBAP ka zhvilluar në ambientet e shkollës “4 Dëshmorët” një orë të hapur mësimore ku nxënësve iu shpjegua fillimisht rëndësia e edukimit përmes artit dhe kulturës, e më pas programi vijoi me performancën e orkestrës së TKOBAP.

Shih në Facebook

Në kuadër të “Edukimit përmes artit”, orkestra e TKOBAP ka vizituar shkollën “4 Dëshmorët”