ars1 ars2 ars3

Vijojnë aktivitetet e kalendarit të dedikuar të “Edukimit përmes artit”

Kuinteti i frymës i TKOBAP ishte sot në shkollën “Arsakeo”, ku ekzekutuan disa pjesë të kompozitorëve me të njohur, si dhe shpjeguan instrumentat e frymës për nxënësit.

Programi u peqlye dhe u ndoq me vëmendje nga të rinjtë pjesëmarrës.

Shih në Facebook

Në kuadër të “Edukimit përmes artit”, kuinteti i frymës i TKOBAP ishte sot në shkollën “Arsakeo”