sc1 sc2 sc3 sc4 sc5

Balerinët e trupës së baletit të TKOBAP performuan sot në shkollën
“Skënder Çaçi”, në kuadër të “ Edukimi përmes artit” baletin “Arrëthyesi”.

Nxënësve të kësaj shkolle, në një orë mësimi ndryshe, iu shpjegua rëndësina e edukimit përmes artit dhe kulturës, si dhe sinposi i veprës.

Interesimi i të rinjëve ishte maksimal, duke duartroktur gjatë performacën e trupës së baletit si dhe duke kërkuar më pas prej tyre informacion shtesë për këtë shfaqje.

“Edukimi përmes artit” vazhdon…

Shih në Facebook

Në kuadër të “Edukimi përmes artit”, trupa e baletit të TKOBAP performuan sot në shkollën “Skënder Çaçi”