Vijon projekti pilot “Eja këndo me ne” në kuadër të “Edukimit përmes artit”.

Moderatorët e përzgjedhur për trajnimin e koreve të shkollave, pasi janë përzgjedhur nga një seleksionim i koristëve të TKOB, kanë filluar punën me trajnimin e nxënësve për mënyrën e të kënduarit në kor.

Disa momente pune me nxënësit e korit të formuar në shkollën “Jeronim De Rada”.

Shih në Facebook

“Eja këndo me ne”, disa momente pune me nxënësit e korit të formuar në shkollën “Jeronim De Rada”