1m1 1m2 1m3 1m4 1m5

“Edukimi përmes artit” si një nga elementët kryesorë të ngjarjeve artistike të TKOBAP, vjen me një kalendar të dedikuar, i cili ecën pararelisht me kalendarin e shfaqjeve artistike të sezonit.

Orkestra e TKOBAP ndodhej sot në shkollën “1 Maji”, për të prezantuar programin “Magjia Muzikore – 5 shekuj në 50 minuta”.

Programi “Magjia Muzikore – 5 shekuj në 50 minuta” i cili gërsheton interpretimin artistik me bashkëbisedimin me audiencën, synon që përmes 50 minutave të informojë nxënësit mbi historinë 500 vjeçare muzikore.

Shih në Facebook

“Edukimi përmes artit”, orkestra e TKOBAP viziton shkollën “1 Maji”