Njoftim për Audicion

Teatri Kombëtar i Operas, Baletit dhe Ansamblit Popullor në mbështetje të Statutit dhe Rregullores së Brendshme të Institucionit (TKOBAP) njofton si më poshtë: Më qellim të plotësimit të vendit vakant, orkestrant i kategorisë së dytë në instrumentin korno, në Drejtorinë