Mediat për Operan “Skënderbeu” në Teatrin “Migjeni” në Shkodër

KOHAJONE.COM- Opera “Skëndërbeu”në skenën e teatrit “Migjeni”   TOP CHANNEL – “Skënderbeu” në Shkodër GAZETA DITA.AL- Opera “Skëndërbeu”në skenën e teatrit “Migjeni”   SOT.COM.AL-Opera “Skënderbeu” mirëpritet në skenën e Shkodrës   STAR PLUS-TV.COM- MADHËSHTIA E PRENK JAKOVËS NË 100 VJETORIN E

Njoftim

Teatri Kombëtar i Operas Baletit dhe Ansamblit Popullor, në zbatim të VKM-së Nr. 473 , datë 01.06.2017 për “Marrjen e masave dhe monitorimin e veprimtarisë, sjelljes apo përdorimit të burimeve njerëzore, financiare dhe logjistike të administratës shtetërore , gjatë procesit