Orkestra e TKOB
Solist: Ali Pengili dhe Elton Katroshi
Dirigjent: Martin Lebel
Organizatori: TKOB
Vendi i zhvillimit: QenDra Kulturore e Katedrales Orthodhokse në Tiranë

31 tetor – ora 19:00